Yleiskuvaus

Helsinki – Sodankylä valtatie 5 on valtakunnallistestikin tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Tiejakso on osa yleiseurooppalaista TERN-tieverkkoa. Suunnittelukohde sijaitsee n. 10 km Leppävirran taajaman pohjoispuolella ja on n. 10 km pituinen tiejakso. Suunnitelma alkaa Palokankaalta maantien 531 (Lempyy – Palokangas) liittymästä ja päättyy Paukarlahden kylän kohdalle.

Nykyinen valtatie on kapea (8/7) sekä tasaukseltaan ja linjaukseltaan puutteellinen sekaliikennetie. Tien varrella Oravikosken ja Paukarlahden taajamien kohdalla on runsaasti asutusta tien molemmin puolin. Suunnittelualueelle on rakennettu neljä kevyen liikenteen alikulkua sekä näihin liittyvät väylät, mutta muutoin kevyen liikenteen väylät päätien suunnassa puuttuvat. Tien nopeusrajoitus on kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h. Oravikosken ja Paukarlahden taajamien kohdalla nopeusrajoitus on aina 80 km/h.

Lähestymiskuva

Suunnittelutyössä tutkitaan sekä nykyisen tien parantamismahdollisuuksia että uusia tielinjoja Palokangas - Paukarlahti välillä.

Näiden sivujen kautta on mahdollista tutustua tiehankkeen suunnitelmiin. Sivuja täydennetään ja pidetään ajan tasalla suunnittelun edetessä. Palautesivun kautta on myös mahdollista antaa palautetta suoraan hankkeen suunnittelusta.


© Tiehallinto

Sivujen toteutus: Tieliikelaitos, Konsultointi