Valinnat
Tiehallinto


Tiepiirien TTS:T
Uusimaa
Turku
Kaakkois-Suomi 
Häme

Savo-Karjala
Keski-Suomi
Vaasa
Oulu
Lappi

Hankesivu
Verkkojulkaisut
Ajankohtaista

PDF?

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2005 - 2008

TTS 2004-2007Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on osa valtionhallinnon sunnittelujärjestelmää. Se laaditaan vuosittain liikenneministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Tiehallinnon TTS sisältää tienpidon keskeiset painotukset ja suunnitelmakauden tavoitteet tiepiireissä tapahtuvan toiminnansuunnittelun lähtökohdaksi.

Suunnitelma sisältää suurten tieverkon kehittämishankkeiden hankekorin. Muiden tieinvestointien ohjelmat esitetään tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelmissa.

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin vastaavat johtaja Aulis Nironen p. 0204 22 2042 ja johtaja Jani Saarinen, p. 0204 22 2436. Mahdolliset kommentit suunnitelmasta toivotaan lähetettävän sähköpostina tai sähköpostin tekstitiedosto- liitteenä osoitteella niilo.tykkylainen@tiehallinto.fi

PDF-tiedostot
Suunnitelmajulkaisu ja hankekortit ovat saatavana  pdf-tiedostoina. Niiden katseluun tarvitaan ilmainen Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi saada Adoben www-palvelusta.

Vuonna 2004 käynnissä olevat hankkeet
(osalla hankkeista omat sivut, ks. myös hankesivu)

Vuonna 2004 alkava (poliittinen päätös olemassa)

Esitys hankeohjelmaksi vuosille 2005 - 2008

Ministerityöryhmän mietinnön mukaisesti:

Teemapaketit (pdf 110-160k)

Isot investoinnit 2005 - 2007 (pdf á alle 200k)

Mahdolliset lisähankkeet (2008)


alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö