Valinnat
Tiehallinto


Julkaisut
Tiehallintosivu
Toiminta-sivu

Huomaa myös:
Tiehallinnon asiakaslehti
Etappi

 

Pdf-tiedostojen katseluun tarvitaan ilmainen Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi
saada Adoben www-palvelusta.

Tiennäyttäjä -lehti
 

Tiehallinnon Tiennäyttäjä -lehti on tie- ja liikennealan ammattilehti, joka on suunnattu alan ammattilaisille Tiehallinnossa ja sen ulkopuolella sekä muille alasta kiinnostuneille lukijoille kotimaassa.

Lehden tarkoituksena on esitellä tutkimus- ja kehittämistyössä saavutettua tietoa. Lehdestä julkaistaan kuusi numeroa vuodessa. Osa näistä tehdään teemanumeroina. Lehti on maksuton.

Päätoimittaja on Teuvo Puttonen, p. 0204 22 2911 ja toimittaja Pekka Hirvonen, p. 0204 22 2657.

Tilaukset ja osoitteen muutokset:
Toimituksen sihteeri Heidi Forssas, p. 0204 22 2254, faksi 0204 22 2395, heidi.forssas@tiehallinto.fi

Lehdessä mainittujen Tiehallinnon julkaisujen myynnin hoitaa Edita, ks. julkaisumyynti.
 


alkuun | Tiehallinnon etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö