Valinnat
Tiehallinto
 
Organisaatio
Johtokunta

Tiehallinto

Tiepiirit
Liikennekeskus
 
Digiroad
Erikoiskuljetukset
Julkaisut

Kirjasto 
Liikennemerkit
Liikenneturvallisuus
Lupapalvelu
Museotiet
Ohjejulkaisut
Sillat
Tieinfo
Tiehistoriaa
Tieturvakoulutus

Tilastoja
Tulevaisuustieto
Tutkimus
WWW-linkkejä
Yksityistiet
Ympäristö
 
Työpaikat

Tiehallintotietoa
- Asiakirjat (NETRA)
- Organisaatiokaavioita

Tekijänoikeus- ja vastuulausumat

Tiehallinto palvelee ja tekee yhteistyötä

Tiehallinto  
 
 
Tiehallinnon toiminta-ajatus
 
Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan tarpeita vastaavia tie- ja liikennepalveluja.

Tiehallinto

 • vastaa Suomen yleisistä teistä
 • ylläpitää ja kehittää yleisiä teitä osana liikennejärjestelmää
  sekä tarjoaa liikenteen ohjaus- ja tietopalveluja
 • kehittyy aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi, verkottujaksi ja liikennejärjestelmäsuunnittelun
  integraattoriksi
 • edistää tienpidon toimenpitein tasapainoista aluekehitystä
 • vastaa keskeisesti tie- ja liikennealan tutkimus- ja
  kehittämistoiminnasta
 • hankkii tienpitoon liittyvät palvelut ja tuotteet markkinoilta ja kehittyy infra-alan hankintatoimen
  suunnannäyttäjäksi
 • vastaa tiestöä ja liikennettä koskevista tietopalveluista
 • toimii asiakaslähtöisesti

alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö