Valinnat
Tiehallinto
Tekniset palvelut

edellinen sivu
 
Tiedotteet 1 - 76
Tievalaistus/sähkö
Apuvälineitä

Tietoa tiensuunnitteluun -tiedotteet
(Mukana myös tievalaistus/sähkötiedotteet)

Tarkoitus
Tietoa tiensuunnitteluun -tiedotteella on tarkoitus välittää nopeasti ja tiiviissä muodossa uusinta tietoa tiensuunnitteluasioista.
Tiedote kuluu luokkaan 'muu ohjaus'. Osa tiedoista on tarkoitettu suunnittelun apuvälineeksi, osa on pelkästään tiivistelmä laajemmasta raportista.

Aiheet
Tiedotteissa käsitellään lähinnä tiensuunnittelussa tarvittavaa tietoa. Osa aiheista voi koskea myös rakentajia tai muita ryhmiä. Valaistus- ja sähköasioista julkaistaan erillinen tiedotesarja. Lisäksi raporttien ja tiedotteiden tiivistelmiä julkaistaan englanniksi sarjassa Finnra Engineering News.

Julkaisija
Tiedotesarjaa julkaisee keskushallinnon tekniset palvelut, mutta myös muut Tiehallinnon yksiköt voivat valmistella aineistoa tai tehdä aloitteita aiheista.

Jakelu
Tiedotetta jaettiin aikaisemmin 1-50 kappaletta tiepiireille ja muille Tiehallinnon yksiköille sekä sidosryhmille. Nämä hoitivat sisäisen jakelunsa itse. Tiedotteen nyt siirtyessä sähköiseen jakeluun tiepiirejä ja muita organisaatioita pyydetään ilmoittamaan tie- ja liikennetekniikkaan sähköpostilla (tai faksilla 0204 22 2312), lähetetäänkö tiedote vielä paperilla ja mihin osoitteeseen.

PDF-tiedostot
Pdf-tiedostojen katseluun tarvitaan ilmainen Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi saada Adoben www-palvelusta. Valitettavasti pdf-versiossa kuvien tarkkuus saattaa toisinaan olla heikohko. Jos tästä on haittaa, kannattaa tiedustella tiedotteen paperiversiota (yhteystiedot edellä).


alkuun | edellinen sivu | Tiehallinnon etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö