paluu

Teiden suunnittelua koskevat ohjeet


Perustuu Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L (Teiden suunnittelua koskevat ohjeet vuonna 2003)
Julkaisija: Tiehallinto, tekniset palvelut 21.5.2003

Näiltä sivuilta voidaan poimia teiden suunnittelua koskevia ohje- ym. pdf-tiedostoja. Tähän luetteloon kuulumattomien, mutta aiheeseen liittyvien julkaisujen linkkejä on erillisellä sivulla.

Saatavilla ovat kaikki voimassa olevat ohjeet lukuun ottamatta parhaillaan päivitettäviä ohjeita (näkyvät mustina listassa). Myöskään tyyppipiirustukset eivät ole saatavilla pdf-muodossa. Luettelossa on mukana joitakin koekäytössä olevia ohjeita sekä taustajulkaisuja. 

Seuraavista linkeistä pääsee suoraan aiheen kohdalle:


Ohjesivu | Tiehallinnon etusivu