SILLAT

Suomen yleisillä teillä on n. 13600 siltaa, yhteisarvoltaan n. 3 miljardia euroa. Uusia siltoja rakennetaan vuosittain n. 200 kpl.

Tiehallinnolla on silta-asiantuntijoita sekä keskus- että piirihallinnossa.

KESKUSHALLINTOON SIJOITETUT TEHTÄVÄT:
   Siltatekniikka
- Tekniset toimintalinjat
- Viranomaistehtävät
- Laitosyhtenäisyys, sektorivastuu

   Siltatekninen tuki
- Suunnitelmien laatu
- Suunnitelmien käsittely
- Hankinnan tuki

   Siltarekisteri
- Sillastotiedot
- Sillaston hallintajärjestelmät
- Kuntotarkastukset

TIEPIIRIT:
Tiepiirien siltainsinöörit vastaavat alueensa sillastosta.
     Kuva: Vihantasalmen silta