Valinnat
Tiehallinto


Perustietoja tieliikenteestä ja teistä

Suomalaiset tekevät päivässä keskimäärin 2,8 matkaa ja käyttävät niihin aikaa 83 minuuttia. Matkojen keskipituus on 16 km ja päivän aikana liikutaan 45 kilometriä henkeä kohden (Henkilöliikennetutkimus 1998-99).

Henkilöliikenteestä 93% ja tavaraliikenteestä 69% kulkee tiestöllä.

Suomen autokanta on 2,63 milj. autoa, josta henkilöautoja on 2,3 milj. kappaletta. Kuvassa on autokannan ja liikennesuoritteen kehitys ja ennuste vuoteen 2020 saakka.

Suomen tieverkon pituus on noin 454 000 km, josta yleisiä teitä on 78 197 km (20%), näistä on:

 • päällystetty 50 539 km (64%)
 • pääteitä 13 258 km
 • moottoriteitä 653 km
 • kevyen liikenteen väyliä 5 116 km
 • siltoja 14 979 kpl
 • Katuja on noin 26 000 km ja muita teitä (sis. yksityistiet, metsäautotiet yms.) 350 000 km.

  V. 2003 liikennesuorite koko tieverkolla oli 49,8 mrd. autokm, siitä yleisten teiden osuus oli 33,0 mrd. autokm eli 66%. Yleisten teiden liikennesuorite kasvoi v. 2003 2,5%.

  Yleisten teiden pääoma-arvo on noin 15 mrd. euroa. Vuonna 2003 bruttokansantuote oli 143 mrd. euroa (markkinahintaan).


  alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö