Valinnat
Tiehallinto


TTS
Tiehankkeita
Sillat
 
Tiestön kehittäminen
Sivulla on linkkejä Tiehallinnon talous- ja toimintasuunnitelmiin (tts) sekä linkkejä tekeillä olevia tai valmistuneita hankkeita ja suuria projekteja selostaviin sivuihin. Mittavin kehityskohde Tiehallinnolla on Eurooppatie E18 Turusta Venäjän rajalle.

Toiminta- ja taloussuunnitelmia (tts)  

Tiehankkeita

Valmiiden hankkeiden hankeselostusten arkisto

Sillat

Muutama suuri silta on viime vuosina otettu käyttöön, vastaavia siltatöitä ei ole lähivuosien suunnitelmissa. Siltaesittelyjä:

Telematiikka


alkuun | etusivu | palaute | yhteys | haku | sisältö