edelliselle sivulle
previous page

Tien estevaikutuksen vähentämiseksi tien alle rakennetaan erikokoisia pieneläintunneleita.
Animal tunnels of three different sizes are a part of measures to mitigate ecological fragmentation.


Eurooppatie 18 Suomessa (valtatie 7)
Moottoriliikennetie välillä Koskenkylä - Loviisa
Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri
The European Road E18 in Finland (the National Highway 7)
The Semi-motorway between Koskenkylä and Loviisa
The Finnish National Road Administration, Uusimaa District