edelliselle sivulle
previous page

Riista-aita estää eläimiä ylittämästä tietä. Se ohjaa osan eläimistä käyttämään alikulkuja.
The fencing is designed to guide onimals to poss under the road instead of crossing it.


Eurooppatie 18 Suomessa (valtatie 7)
Moottoriliikennetie välillä Koskenkylä - Loviisa
Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri
The European Road E18 in Finland (the National Highway 7)
The Semi-motorway between Koskenkylä and Loviisa
The Finnish National Road Administration, Uusimaa District