edelliselle sivulle
previous page

Hirvien tärkeimmälle vaellusreitille rakennettiin noin 165 metrin pituinen silta.
The 165 m long bridge allows the elk to move to the core area of the Röisuo forest.


Eurooppatie 18 Suomessa (valtatie 7)
Moottoriliikennetie välillä Koskenkylä - Loviisa
Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri
The European Road E18 in Finland (the National Highway 7)
The Semi-motorway between Koskenkylä and Loviisa
The Finnish National Road Administration, Uusimaa District