edelliselle sivulle
previous page

Kallioleikkaukset on avarrettu, jotta tieympäristön ilme olisi miellyttävä.
It is difficult to adopt the road into the landscape with ridges at the right angle to the road. The bedrock slopes were excavated wide enough to achieve better road corridor appearance.


Eurooppatie 18 Suomessa (valtatie 7)
Moottoriliikennetie välillä Koskenkylä - Loviisa
Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri
The European Road E18 in Finland (the National Highway 7)
The Semi-motorway between Koskenkylä and Loviisa
The Finnish National Road Administration, Uusimaa District